Miljö & Kvalitetsarbete

 

Klevefjords Transport AB är certifierade enligt SQAS, nedan hittar du utdrag från vårt kvalitets och miljöarbete.

 

 

 

 

Kvalitetspolicy

 

Klevefjords Transport AB övergripande mål är att motsvara kunders och omgivningens förväntningar på företaget som en pålitlig aktör.

Medarbetarnas kompetens skall uppfattas som uttryck för kvalitet. Vårt anseende grundläggs genom våra arbetsinsatser och genom vår attityd till kvalitet.

 

Vår kvalitetspolicy innebär att:

 

Vi skall ha full kontroll på var fordonet, lastbäraren och godset, var den helst befinner sig. Detta för att minska tomtransportsträcka. Vara på rätt plats i rätt tid.

 

Vi sätter kunden i centrum i vad avser förtroende, tillgänglighet, bemötande och serviceuppträdande.

Samtliga medarbetare skall känna engagemang i och stolthet över företaget genom delaktighet, kompetens och ansvarstagande.

 

Alla chaufförer som utför uppdrag för Klevefjords Transport AB, skall ha genom gått Yrkeskompetensutbildning (YKB) och/eller Behaived Based System (BBS) inför år 2016.

 

Vårt arbetssätt skall präglas av vår grundsyn och värderingar samt öppenhet och ärlighet mot våra kunder.

 

 

 

Arbetsmiljöpolicy

 

Klevefjords Transport AB övergripande mål är att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska och förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöarbetet är anpassat till medarbetarnas olika förutsättningar ur fysisk och psykosocial synpunkt.

 

Vår arbetsmiljöpolicy innebär att:

 

Arbetsmiljöområdets lagar, förordningar och myndighetskrav utgör minimikrav för

organisationens arbetsmiljöarbete.

 

Alla medarbetare känner engagemang i företaget genom ansvarstagande och delaktighet att bedriva arbetsmiljöarbete som ger goda arbetsförhållanden.

 

Tillsammans arbetar vi med att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön utifrån såväl fysisk, psykologisk som social och organisatorisk synpunkt.

 

Alla medarbetare medverkar aktivt i arbetsmiljöarbetet och följer instruktioner och föreskrifter.

 

Alla transporter utförs med hänsyn till Transportskyddsplanen

Vi stödjer: