Verksamhet

 

I företagets flotta ingår dragbilar med pump och kompressor, ADR-klassade chassien och ett tipchassie för 20-30" tankcontainrar.

Utrustning för lossning handhålles av oss och vi har tillgång till de flesta kopplingar som behövs för transporterna.

Klevefjords Transport AB har sedan 2006 specialiserat sig på transporter av tankcontainers.

Vi utför lastningar och lossningar inom Sverige och Norge men också i Europa när behovet finns.

Utgångspunkten är våra lokaler belägna endast fem minuter från Göteborgs Hamnområde.

Våra chaufförer är ADR-utbildade har godkända Yrkeskompetensbevis, YKB, vilket är lagstadgat från 2016 och alla har genomgått kurs i Behaviour Based Safety, BBS. Våra chaufförer är också utbildade för MDI- och TDI-transporter i enlighet med ISOPAs krav.

 

 

Vi stödjer: